Info

Hengelo Ov 30 – 07 – 2014

Stichting Help Oost Europa te Almelo,                                                                                                                                                    

( De Westerhofgroep )

Beste mensen,

 

In de loop der jaren hebben wij u ruimschoots van de nodige foto’s en info voorzien betreffende de situatie van de mensen in Roemenië, wonend in het armste deel van dit land.

De streek waar in wij hulp verlenen heet Moldova ( grenzend aan Moldavië )

 

Na de foto’s waarop de armoede en ellende duidelijk te zien waren, is het nu tijd voor foto’s en info met positief nieuws. We laten zien dat de door de Westerhof-groep ingezamelde gelden en goederen goed zijn besteedt. Vele kinderen kunnen nu naar school toe omdat ze voldoende van eten , drinken , kleding , schoenen en schoolspullen plus schoolgeld voorzien worden. Ook een hele grote groep volwassenen profiteert van de binnen gekomen hulp goederen.

De tuinprojecten lopen erg goed, men ontvangt van ons zaden pakketten van 17 verschillende soorten groenten en de benodigde tuingereedschappen en advies om zelf groenten te kunnen verbouwen. Ze ontvangen ook poot aardappelen om zo verder in hun behoeften te kunnen voorzien.

 

Het kindertehuis:

Het kindertehuis is een prachtig gebouw en fraai ingericht. De Duitser die het tehuis heeft laten bouwen is inmiddels overleden. Hierdoor stopte ook de geldelijke steun aan het tehuis. Op 2 na ( Ruben en Silvester ) zijn alle kinderen weer terug in hun oude ellendige situatie. De Westerhofgroep is gevraagd om het kindertehuis nieuw leven in te blazen. Voorlopig zullen de arme kinderen vanuit het kindertehuis voorzien worden van eten, drinken, kleding enz. enz.

In de toekomst willen we deze kinderen weer opnemen in het tehuis. Nu het verzorgingstehuis “Het Westerhof “ te Dumbrava zelfstandig draait, hebben wij onze donateurs gevraagd of hun giften gebruikt mogen worden voor dit nieuwe project. Gelukkig hebben ze daar allemaal mee ingestemd. Wij hopen u hiermee weer voldoende op de hoogte te hebben gebracht van de ontwikkelingen.

U kunt alle ontwikkelingen volgen via onze websites. www.hetwesterhof.nl - www.dewesterhofgroep.nl

Bedankt namens hen die uw hulp ontvangen.

 

PS

Wilt u ook eens een kijkje nemen in ons magazijn te Almelo, laat u dit dan even weten aan:

Henry Westerhof  Tel:  074-2420942

Bennie Westerhof Tel: 074-2425242

E-mail : henrywesterhof@home.nl  

E-Mail : b.westerhof@home.nl  

 

Rekeningnummer: NL54RABO03688.27.615

T.A.V. ST.Help Oost Europa

Omschrijving: Verzorginghuis Het Westerhof te Dumbrava.

 
 
 
 
 
 
 
 
 

<<<    Home   >>>